MTR registreeringud

EEP001040 - Projekteerimine (veevarustus ja kanalisatsioon)
FPR000178 - Projekteerimine (sprinkler- ja vahttulekustutussüsteemid)
EEO001211 - Omanikujärelevalve
EPE000309 - Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine